صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

نشانی: شیراز،  صندوق پستی 1846-71345    ( آموزش مداوم و قطب آموزش الکترونیکی )

تلفن:  2020 - 987112355193+

موبایل: 09336373285

 فاکس (دورنما): 2303061-0711

آدرس پست الکترونیکی( elc2013@sums.ac.ir,elc2013@vu.sums.ac.ir : (Email

آدرس الکترونیکی : http://ceel.sums.ac.ir

 
آدرس محل برگزاری کنگره : شیراز - خیابان نشاط - سالنهای سینا و صدرا

آدرس محل برگزاری کارگاهها : شیراز - بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت