صفحه اصلی > نمایشگاه
.: نمایشگاه

غرفه نمایشگاهی طلایی ( G1,G2,G3در نقشه نمایشگاه می‌باشد.) متری 250/000 تومان
غرفه نمایشگاهی ویژه ( B1-B3,A1-A3در نقشه نمایشگاه مشخص می‌باشد.) متری 200/000 تومان
غرفه نمایشگاهی عادی ( B6-B4,A6-A4 در نقشه نمایشگاه مشخص می‌باشد.)متری 150/000 تومان


توجه توجه

به اطلاع می رساند به تمامی حامیانی که تا تاریخ 20/7/92 نقدا هزینه ها را پرداخت نمایند 40 درصد تخفیف داده می شود.