صفحه اصلی > حامیان مالی
.: حامیان مالی

با توجه به برگزاری اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در تاریخ اول تا سوم آبان ماه 92 توسط قطب آموزش الکترونیکی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدینوسیله از تمامی شرکتها و موسسات که مایل به همکاری می‌باشند دعوت بعمل می‌آید.


لطفا در صورت تمایل به همکاری و حمایت از همایش، فرم موجود در لینک زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

 دریافت فرم حمایت مالی از کنفرانس

* محورهای همایش

* سخنرانان بین‌المللی