.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته علمی

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دانشگاه پیام نور تهران

دکتر سلیمان احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا اسدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر میترا امینی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر عباس اناری نژاد

دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدهادی ایمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر عباس بازرگان

دانشگاه تهران

دکتر لیلا بذرافکن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمود تارا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فتانه تقی ياره

دانشگاه تهران

دکتر محمد مهدی ثاقب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر علی اکبر جلالی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر طاهره چنگیز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حبیب دانش منش

دانشگاه شیراز

دکتر ریتا رضایی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر پرویز ساکتی

دانشگاه شیراز

دکتر بابک سهرابی

دانشگاه تهران

دکتر فریدون شعبانی نیا

دانشگاه شیراز

دکتر علی اکبر صفوی

دانشگاه شیراز

دکتر علی صنایعی

دانشگاه اصفهان

دکتر ناهید ظریف صنایعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سعید رضا عاملی

معاون برنامه ریزی و فناوری دانشگاه تهران

دکتر محمد عطاران

دانشگاه مالایا، مالزی

دکتر مهستی علیزاده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر مجیدرضا فرخی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سید هدایت اله فقیه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سید علی اکبر فقیهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سیامک کاظمی اصل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدحسین کاوه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر جواد کجوری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر منیژه کشتگری

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر مهرزاد لطفی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر ریتا مجتهدزاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید حمیدرضا محمودزاده حسینی

دانشکده علوم حدیث

دکتر سید جلیل معصومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر عباس مکارم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر نادر ممتاز منش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر غلامعلی منتظر

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی مهبودی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر مانوش مهرابی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمود مهرمحمدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محترم نعمت الهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر عباسعلی نوریان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر شهرام یزدانی

دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Abdolhossein Sarrafzadeh

Auckland,New Zealand

Dr. Atsusi Hirumi

University of central Florida

Dr.Badrul H. Khan

United States of America