| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات منتخب در مجلات علمی-پژوهشی

به اطلاع کلیه عزیزانی که مقالات خود را جهت ارائه در کنفرانس ارسال نموده اند، می رساندکه مقالات برتر و نیز سایر مقالات با نتایج داوری و ارائه خوب به مجلات علمی - پژوهشی جهت بررسی و چاپ معرفی می گردند.

 

 چاپ مقالات منتخب در مجلات علمی-پژوهشی

 به اطلاع کلیه  عزیزانی که مقالات خود را جهت ارائه در کنفرانس ارسال نموده اند، می رساندکه مقالات برتر و نیز سایر مقالات با نتایج داوری و ارائه خوب به مجلات علمی - پژوهشی  زیر جهت بررسی و چاپ معرفی می گردند:

1-      مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی( مدیا) قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( فارسی و انگلیسی)

2-      مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات- انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فارسی و انگلیسی)

3-      مجله پیشرفت های نوین آموزش پزشکی و حرفه گرایی (JAMP) - مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( انگلیسی)


 بازگشت1392/05/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !