| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه "تهیه فیلم کلاس مجازی سخنرانان کلیدی کنگره"

فیلم کلاس مجازی سخنرانان کلیدی اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش سراسری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی موجود می باشد.....

ادامه مطلب1393/05/12اعلام نفرات اول تا سوم جشنواره سینا

پس از بررسی نظرسنجی ها و نظرات داوران جشنواره سینا از میان 11 محتوای برتر انتخاب شده نفرات اول تا سوم به ترتیب رتبه به شرح زیر اعلام می شوند:

ادامه مطلب1392/08/07

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر