| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : بکارگیری سیستم مدیریت یادگیری مودل (طراحی و مدیریت یک کلاس درس الکترونیکی در آموزش های چهره به چهره)

فرمت فایل : PDF                        حجم فایل : 284 کیلو بایت