| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1بسته های پیشنهادی به حامیان
2Storyline- نرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی مبتنی بر سناریو
3فرایند ارزیابی دانشجویان و دستیاران پزشکی به شیوه الکترونیکی
4Using Gadgets in Education and Medicine
5هوش مصنوعی و کاربردهای آن
6بکارگیری سیستم مدیریت یادگیری مودل (طراحی و مدیریت یک کلاس درس الکترونیکی در آموزش های چهره به چهره)
7استفاده از ابرواژه ها برای آموزش زبان عمومی و تخصصی (به زبان انگلیسی هم می تواند برگزار شود)
8آشنایی با ابزارهای محتوای سریع (تحت وب و تحت سیستم عامل)
9قالب اسلاید مقاله سخنرانی
10برنامه اصلي كنگره
11موارد اتصال مجازی
12راهنمای استفاده از کلاس مجازی( فارسی)
13Scope poster
14برنامه کارگاه
15سوالات مسابقه یادگیری الکترونیکی
16راهنمای نگارش مقالات
17فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی
18راهنمای تهیه پوستر ( فارسی)
19راهنمای ثبت نام کاربران غیر حضوری -(قبلا"در همایش ثبت نام نکرده اند)
20راهنمای تهیه پوستر ( انگلیسی)
21راهنمای ثبت نام کاربران غیر حضوری -(قبلا"برای ارسال مقاله ثبت نام کرده اند)