| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

تولید محتوای آمورشی بر مبنای اصول آموزشی و انگیرشی و آشنایی با نرم افزار PREZI

سه شنبه 30/7/92 (10:30 الی 13 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن رازی
دکتر صغرا عمرانی: برنامه‌ریزی آموزش از راه دور
دکتر ناصر همتی: متخصص بیهوشی فلوشیپ قلب
نیما همتی: دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ظرفیت 70 نفر

تولید محتوای آمورشی بر مبنای اصول آموزشی و انگیرشی و آشنایی با نرم افزار PREZI به عنوان نسل جدید ارایه


  • آشنایی شرکت کنندگان با اصول آموزشی و انگیزشی تولید محتوای الکترونیکی
  • آشنایی با اصول آندراگوژی در آموزش پزشکی
  • آشنایی با نحوه کار با وبسایت prezi.com  به عنوان بستری نوین و نحوه‌‌ِکار با آن جهت ارایه‌های مختلف
اطلاعات بیشتر

بازگشت