| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

معرفی ابزارهای توسعه آموزش الکترونیکی

سه شنبه 30/7/92 ( 8 الی 10:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن رازی
مهندس امین حق دل، مریم تراشچین، مهندس عباس رستمی
ظرفیت 70 نفر

. معرفی اجزاء محتوای الکترونیکی
2. معرفی نرم‌افزار تالیف سریع storyline
3. معرفی وب سایت‌های مختلف جهت ساخت محتوای تعاملی
4. معرفی نرم‌افزار آزمون‌سازلينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر