| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

آموزش سیستم عامل تلفن همراه های هوشمند (Android + ios)

سه شنبه 30/7/92 - ( 8 الی10:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن ابوریحان
دکتر احمد صالحی (رزیدنت جراحی مغز و اعصاب )
دکتر محمد سینا صالحی( دکترای نروساینس)
دکتر حسین علی خلیلی( استادیار جراحی مغز و اعصاب)

ظرفیت 70 نفر

آموزش ios
آموزش آندرویید


لينك اصلي

تولید محتوای آمورشی بر مبنای اصول آموزشی و انگیرشی و آشنایی با نرم افزار PREZI

سه شنبه 30/7/92 (10:30 الی 13 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن رازی
دکتر صغرا عمرانی: برنامه‌ریزی آموزش از راه دور
دکتر ناصر همتی: متخصص بیهوشی فلوشیپ قلب
نیما همتی: دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ظرفیت 70 نفر

تولید محتوای آمورشی بر مبنای اصول آموزشی و انگیرشی و آشنایی با نرم افزار PREZI به عنوان نسل جدید ارایه

لينك اصلي

فرایند ارزیابی دانشجویان و دستیاران پزشکی به شیوه الکترونیکی

سه شنبه 30/7/92 ( 10:30 الی 13 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن ابوریحان
- دکتر مسیح صبوری (متخصص جراحی مغزاعصاب)
- دکتر شهرام شایان ( دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی )
ظرفیت 70 نفر

آشنایی علمی و عملی اعضای هیأت علمی و مسئولین آزمون‌های دانشگاهی با کاربرد رویکرد الکترونیکی در آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی. ( همراه داشتن رایانه الزامی است )

لينك اصلي

نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلی ( کارگاه دانشجویی)

سه شنبه 30/7/92 (14:30 الی 16:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن ابوریحان
مریم نیکپور - آرش کریمی - آرمین کامفیروزی
ظرفیت 50 نفر

معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر